Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme kuinka voit käyttää sivujamme ja niiltä löytyvää aineistoa, kuinka käsittelemme sivujen kautta meille lähettämääsi aineistoa ja henkilötietojasi.

Tutustu huolellisesti Internet-sivujen käyttöehtoihin aina ryhtyessäsi käyttämään Internetsivujamme.

Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä. Käyttämällä internet-sivujamme hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja lähettämällä meille henkilötietojasi annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn yksityisyyden suojaa koskevien ehtojemme mukaisesti. Jos et hyväksy ehtojamme sinun tulee välittömästi lopettaa sivujemme käyttö.

Nämä Internet-sivut on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Sivujen käyttö on sallittu lisäksi pohjoismaista ja EU -maista. Näihin ehtoihin ja Internet-sivuihin noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivuillamme esitettävä aineisto on Cloetta Suomi Oy:n ja Cloetta-konserniin kuuluvien yhtiöiden omaisuutta. Sivuilla olevat tuotemerkit, teksti, kuvat, ääni, ohjelmistot ja muu aineisto on suojattu tavaramerkkitekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Kaikki oikeudet näillä sivuilla olevaan aineistoon pidätetään.

Näillä sivuilla olevaa aineistoa saa selata ja ottaa sivuista jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan. Aineiston muu käyttäminen edellyttää oikeudenhaltijan etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen.

Tuotteiden saatavuus

Yhtiömme myy sivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille vain rajoitetusti, joten tuotteidemme esittely sivuillamme ei ole tarjous tuotteiden myymisestä eikä se velvoita yhtiötämme tuotteiden myyntiin tai jakeluun. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Sivujen sisältö

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhtiöstämme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot ovat tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhtiömme vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Linkit ja kävijöiden toimittama aineisto

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa näillä sivuilla olevista keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä.

Yhtiöllämme on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme. Lähettämällä meille näiden sivujen kautta aineistoa myönnät yhtiöllemme ilman eri korvausta oikeuden harkintamme mukaan käyttää, muunnella, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville lähettämääsi aineistoa (esim. kilpailuvastauksia tai muuta vastaavaa aineistoa).

Muista, että vastaat siitä, ettei toimittamasi aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä kaikista kustannuksista, joita yhtiöllemme syntyy, jos edellä mainittua velvollisuutta rikotaan.

Yhtiömme on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi käyttäessäsi näitä sivuja. Henkilötietojasi käsitellään näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisesti.

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cloetta Suomi Oy
PL 406
20101 Turku

puh. 010 303 41

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilönä toimii Marja Piironen, Cloetta Suomi Oy ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oy Crasman Co Ltd.

3. Rekisterin nimi

Tupla Hungry for Adventure

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään kampanjaan ilmoittautuneiden kontaktointiin sekä mahdollisesti Cloetta Suomi Oy:lle tehtäviin markkinatutkimuksiin sekä erilaisten mainonta- ja markkinointimateriaalien lähettämiseen. Tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuvat henkilötietolain 4 luvun 19 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä yhdestä henkilöstä on seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelin, sähköpostiosoite. Tietoja kerätään Cloettan verkkosivujen kautta erillisellä rekisteröitymislomakkeella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Cloetta-konserniin kuuluville yhtiölle tai valituille luotettaville yhteistyökumppaneillemme Suomessa ja muissa EU -maissa. Luovuttaminen perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Tietojen luovutus tapahtuu teknisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ATK-tallenteena, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa